fbpx

Πληροφορική

Εκτύπωση

Σεμινάριο Excel Advanced

Ημ/νία Έναρξης:
-
Κωδικός:
WO - 304
Επίπεδο:
Advanced
Θέσεις:
15
Εκπαιδευτής:
Τιμή:
150,00 EUR
Περιοχή:

Περιγραφή

ΣΚΟΠΟΣ
Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τις προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας και χρήσης των λογιστικών φύλλων. Θα μάθουν επίσης να πραγματοποιούν σύνθετες πράξεις, καθώς και να συλλέγουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες από τα δεδομένα των φύλλων

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε εξοικειωμένους χρήστες που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους για αποτελεσματικότερη χρήση της εφαρμογής.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
      •ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
      •Ταξινόμηση λίστας δεδομένων
      •Σύνθετα κριτήρια ταξινόμησης
      •ΦΙΛΤΡΑ
      •Δημιουργία Απλών και Σύνθετων Φίλτρων
      •ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
      •Σύνδεση μεταξύ διαφορετικών φύλλων εργασίας ή διαφορετικών βιβλίων εργασίας.
      •Σύνδεση με αρχεία κειμένου
      •Σύνδεση με αρχεία Access
      •Εισαγωγή τύπων με αναφορές σε κελιά μεταξύ διαφορετικών φύλλων εργασίας.
      •ΠΡΟΤΥΠΑ
      •Αποθήκευση βιβλίου ως Προτύπου
      •Χρήση υπάρχοντος Προτύπου
      •Διαχείριση των Προτύπων
      •ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
      •Συναρτήσεις Ημερομηνίας και Ώρας (TODAY, NOW, DATE, YEAR, MONTH)
      •Μαθηματικές συναρτήσεις (SUMIF, ROUND)
      •Στατιστικές συναρτήσεις (COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF)
      •Συναρτήσεις κειμένου (PROPER, UPPER, LOWER, CONCATENATE, REPT, LEFT, RIGHT)
      •Συναρτήσεις Αναζήτησης και Αναφοράς (VLOOKUP, HLOOKUP)
      •Συναρτήσεις Βάσης δεδομένων (DSUM, DAVERAGE, DMIN, DMAX, DCOUNT)
      •Οικονομικές συναρτήσεις (PMT, FV, RATE, NPV)
      •Λογικές συναρτήσεις (IF, OR, AND)
      •ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
      •Δημιουργία και Διαχείριση Μερικών Αθροισμάτων (SUBTOTALS)
      •Επικύρωση δεδομένων (Data Validation)
      •Πίνακας δεδομένων με μια και δύο μεταβλητές
      •Κατάργηση διπλότυπων
      •Αναζήτηση στόχου
      •Εισαγωγή και Διαχείριση Σεναρίων – Σύνοψη σεναρίων
      •Συνολική εικόνα (Consolidate)
      •ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
      •Δημιουργία Συγκεντρωτικού πίνακα βάσει λίστας δεδομένων
      •Διαχείριση Συγκεντρωτικού πίνακα
      •Δημιουργία Συγκεντρωτικού γραφήματος
      •ΕΛΕΓΧΟΣ
      •Εμφάνιση των τύπων στα κελιά
      •Ανίχνευση προηγούμενων κελιών βάσει ενός τύπου
      •Ανίχνευση εξαρτημένων κελιών βάσει ενός τύπου
      •ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
      •Προστασία φύλλου εργασίας και κλείδωμα περιοχής κελιών
      •Προστασία Βιβλίου εργασίας
      •ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ
      •Καταγραφή απλής μακροεντολής
      •Εκτέλεση μακροεντολής
      •Διαχείριση των μακροεντολών
      •Αντιστοίχιση μακροεντολής σε προσαρμοσμένο κουμπί
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
12 ΩΡΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο από την ACTA ( Τεχνοβλαστό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης)

Certified Computer Expert – CCE (Πιστοποιημένος χρήστης Προχωρημένων Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή)
Το CCE είναι αναγνωρισμένο πιστοποιητικό από ΕΟΠΠΕΠ για τους διαγωνισμούς του δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ και για την αγορά εργασίας και αποτελεί απαραίτητο προσόν τόσο στην Ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. To πιστοποιητικό CCE πιστοποιεί τις προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να έχει κάποιος προκειμένου να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή και τις εφαρμογές Microsoft® Office 2002, 2003, 2007 ή 2010. To Certified Computer Expert (CCE) αποτελεί την αξιόπιστη απόδειξη για την επαγγελματικού επιπέδου γνώση χρήσης Η/Υ. Το σχήμα πιστοποίησης CCE είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η Διδασκαλία γίνεται με φυσική παρουσία και με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία είναι προσβάσιμη ακόμη και από tablet ή smartphone. 
Παρέχεται ατομικός υπολογιστής για κάθε σπουδαστή.
100% πρακτική εφαρμογή με τη δημιουργία project ανά μάθημα.

 

Προγραμματισμένο Τμήμα

Ιδιαίτερο Μάθημα

Tailor Made σε επιχειρήσεις

ΠΑΡΟΧΕΣ
      • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς
      • Πλούσιο υλικό ανά μάθημα που γίνεται συνεχώς update
      • Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
      • Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μαθημάτων Τα videos καθιστούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μια εξαιρετική επιλογή, γιατί αφομοιώνετε τις γνώσεις καλύτερα.
      • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μέσω της εκπ.πλατφόρμας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών.
      • Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή σας με άμεση ενημέρωση για την επίδοσή σας & επισήμανση τυχόν λανθασμένων απαντήσεων.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
                                                                    
INTRO VIDEO CLIP ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαθέσιμα αρχεία για λήψη


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: Σεμινάριο Excel Advanced

Τιμή μονάδας

Πληροφορίες Συμμετέχοντα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Συμφωνώ με τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου της Future Business School *

* υποχρεωτικό

Επιλεγμένες ετικέτες

Online Αίτηση Συμμετοχής

Online Αίτηση Συμμετοχής

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ