fbpx

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι και Προϋποθέσεις

Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου https://futurebs.gr/ αποδέχονται ότι σε κάθε επίσκεψη / χρήση του δικτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζουν και θα δεσμεύονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους, όλα τα μέλη και οι επισκέπτες οφείλουν να αποφύγουν κάθε επίσκεψη και χρήση του δικτυακού τόπου και να μας ενημερώσουν για τυχόν ενστάσεις που έχουν.

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας https://futurebs.gr/ διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν οποιαδήποτε στιγμή τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις στον δικτυακό τόπο https://futurebs.gr/. Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες σε κάθε επίσκεψή τους στο δικτυακό τόπο https://futurebs.gr/ οφείλουν να ενημερώνονται για να λαμβάνουν γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Σε περίπτωση που όλα τα μέλη και οι επισκέπτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο και μετά την ανακοίνωση τροποποιήσεων, σημαίνει ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο δικτυακός τόπος https://futurebs.gr/ έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία Future Business School όπως και την παρακολούθηση διαφόρων νέων  αρθρογραφίας σχετικής με τον χώρο της Εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΥΘΥΝΗ futurebs.gr 

Το futurebs.gr και οι Διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν φέρουν ευθύνη για την ορθότητα και το περιεχόμενο των πληροφοριών που καταχωρούν οι ενδιαφερόμενοι. Ο τυπικός έλεγχος των στοιχείων που γίνεται κατά την καταχώρηση από τους χρήστες της ιστοσελίδας γίνεται για αποφυγή κακόβουλης χρήσης, και υβριστικού περιεχομένου, και το περιεχόμενο δεν  ελέγχεται ως προς την ορθότητα των πληροφοριών (Όνομα, Διευθύνσεις, Τηλέφωνα κλπ. ). Ο έλεγχος και η χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας είναι στην ευχέρεια του χρήστη.

Ο δικτυακός τόπος futurebs.gr, πιθανότατα να παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του futurebs.gr, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου όλα τα μέλη και οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον δικτυακό τόπο futurebs.gr, προκειμένου να παραπλανηθεί οποιοσδήποτε τρίτος σχετικά με την ταυτότητα της επιχείρησης, να προκληθεί ζημία, με οποιονδήποτε τρόπο στη χρήση και λειτουργία του futurebs.gr, να παρεμποδιστεί η πρόσβαση οποιουδήποτε μέλους ή επισκέπτη στο futurebs.gr.

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά δικαιώματα κλπ.), όλα τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου futurebs.gr (ενδεικτικά αναφέρονται το Λογότυπο, φωτογραφίες, πηγαίος κώδικας) συνιστούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των διαχειριστών της ιστοσελίδας futurebs.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις.

Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη. Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων, διαφημιζόμενων ή μελών που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο futurebs.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα.

Επίσης,  επιτρέπεται σε κάθε άλλον χρήστη η πρόσβαση, αποθήκευση, ή αναπαραγωγή αυτού του σε αυτό το υλικό αποκλειστικά για την προσωπική του χρήση του χρήστη αυτού.

Ο χρήστης του δικτυακού τόπου futurebs.gr οφείλει να αναγνωρίζει και να εγγυάται ότι το υλικό που έχει αποστέλλει του ανήκει ή ελέγχει όλα τα δικαιώματά του, ότι το υλικό που έχει αποστέλλει είναι αληθές και ακριβές, ότι η χρήση του υλικού που έχει αποστέλλει δεν παραβιάζει τους όρους χρήσης και δεν θα προκαλέσει ζημία σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ότι θα αποζημιώσετε αποζημιώσει τους διαχειριστές της ιστοσελίδας futurebs.gr και όσους συνδέονται με αυτήν για όλες τις απαιτήσεις που θα προκύψουν από τη χρήση του υλικού που αυτός  παρέχει.

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας futurebs.gr δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και δεν θα καλύψουν καμία υποχρέωση που θα προκύψει από οποιοδήποτε υλικό που εστάλη από τους χρήστες ή από οποιονδήποτε τρίτο.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Οι Διαχειριστές της ιστοσελίδας futurebs.gr καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου futurebs.gr. Τα μέλη και οι επισκέπτες παρόλα αυτά αποδέχονται ότι οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δικαιούνται να τροποποιούν ή και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της ιστοσελίδας με ή / και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό όλων των μελών ή επισκεπτών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του futurebs.gr ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.

Ως εκ τούτου το futurebs.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από τη χρήση του δικτυακού τόπου futurebs.gr ή την αδυναμία πρόσβασης όλων των μελών και επισκεπτών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει διακόψουν προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου futurebs.gr για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο  λόγο.

Αν και οι διαχειριστές της ιστοσελίδας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου futurebs.gr από ψηφιακούς ιούς με τακτικές ανίχνευσης και εξουδετέρωσης αυτών, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς, κάθε μέλος και επισκέπτης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν την περιήγηση στο δικτυακό τόπο του futurebs.gr ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ FUTURE BUSINESS SCHOOL 

Ο χρήστης συμφωνεί, ότι με δική  του δαπάνη, θα αποζημιώσει, θα  προστατεύσει την λειτουργία της ιστοσελίδας futurebs.gr, τους υπαλλήλους της, τους εκπροσώπους της, τους προμηθευτές της, τους συνεργαζόμενους με αυτήν και τους αντιπροσώπους της, για κάθε απαίτηση, αγωγή, ενέργεια, ή άλλη διαδικασία εναντίον της ιστοσελίδας futurebs.gr, από τρίτους, στο βαθμό που αυτή η απαίτηση, αγωγή, ενέργεια, ή άλλη διαδικασία που εγέρθηκε εναντίον της ιστοσελίδας futurebs.gr, των υπαλλήλων της, των εκπροσώπων της, των προμηθευτών της, των συνεργαζόμενων με αυτήν και των αντιπροσώπων της βασίζεται: 

  1. σε κακή χρήση της ιστοσελίδας από μέρους του χρήστη ή από μέρους οποιουδήποτε χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα κάνοντας χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  2. σε χρήση του λογαριασμού του χρήστη από τον ίδιο ή από οποιονδήποτε άλλον, όπου είναι εφικτό κάτι τέτοιο.
  3. σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από τον χρήστη ή από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή (ή λογαριασμό), προσωπική ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη (ή λογαριασμό του) με πρόσβαση στο διαδίκτυο (ηλεκτρονικός υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο).
  4. σε περίπτωση αξίωσης ότι οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας futurebs.gr από εσάς τον χρήστη ή από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί προσωπική ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη (ή λογαριασμό του) με πρόσβαση στο διαδίκτυο (ηλεκτρονικός υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο), τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή (ή λογαριασμό) καταπατά οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, ή οποιοδήποτε ατομικό ή δημόσιο δικαίωμα.
  5. σε ανακριβή καταχώρηση στοιχείων κατά την εγγραφή του χρήστη ή την ενημέρωση των στοιχείων του.
  6. σε περίπτωση παραβίασης των συμφωνιών ή συμβάσεων στις οποίες ο χρήστης έχει συναινέσει με το παρόν έγγραφο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο.