fbpx

BLOG

Μετάπτωση Διαδικασιών Διοικητικής Γραμματειακής Υποστήριξης & Ρόλου Διαχειριστή Γραμματέα σε Περιβάλλον Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων

Άρθρο του Ηλία Δ, Τζαννή (*), Σεπτέμβριος 2022


Όραμα του επιχειρησιακού ερευνητή, που ειδικεύεται στις διαδικασίες διοικητικής γραμματειακής υποστήριξης  επιχειρήσεων, είναι η συνεχής παρουσίαση νέων καινοτόμων δεδομένων, στοιχείων και εφαρμογών για τη λειτουργία αυτών, κατάσταση που παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές γραμματείς,  να υποστηρίζουν τις ως άνω διαδικασίες με τον πλέον ορθολογικό τρόπο.

Για τους λόγους αυτούς και με γνώμονα πολυετή επαγγελματική ενασχόληση από το έτος 2005 ξεκινήσαμε την προσπάθεια ενημέρωσης επιχειρήσεων (1) για τις ωφέλειες από την αυτοματοποίηση των διαδικασιών του τομέα Γραμματείας και την οριοθέτηση νέου ρόλου των Γραμματέων,  ως Γραμματέων Βοηθών Διοίκησης.

Η ως άνω προσπάθεια τελεσφόρησε με σημαντικά αποτελέσματα μέσω συμβουλευτικής, αρθρογραφίας, εκπαίδευσης και πιστοποίησης γραμματέων, συγγραφής εγχειριδίου γραμματειακής υποστήριξης, εισήγησης στον ΕΛΟΤ για ανάληψη συντονισμού εκπόνησης  του Προτύπου 1437/2011 ‘’Γραμματεία Διοίκησης’’ κ.ά.

(1) (βλέπε άρθρο του γράφοντα με την όλη αυτή οπτική δημοσιευμένο στην εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, της 23.11.2005).

Η ευθύνη όμως του ερευνητή, ως απόρροια του προαναφερόμενου οράματος και ενεργειών σχετικά με αυτό, γίνεται ακόμη πιο επιτακτική στις μέρες μας γιατί ότι οι διαδικασίες διοικητικής γραμματειακής υποστήριξης πρέπει να καταγράφονται σε μητρώο, να απλοποιούνται και να ψηφιοποιούνται, ενώ ταυτόχρονα να επαναπροσδιορίζεται και ο ρόλος των διαχειριστών γραμματέων, στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων.

Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος χρόνος για τη συγγραφή της Μελέτης με θέμα  ‘’Μητρώο διαδικασιών διοικητικής  γραμματειακής υποστήριξης σε περιβάλλον ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων’’, της οποίας την επιστημονική επιμέλεια της ύλης είχε ο γράφων,  προκειμένου να παράσχει στις επιχειρήσεις, τους διαχειριστές γραμματείς και τα στελέχη που τους εποπτεύουν  ένα να ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο δεν υφίσταται σήμερα για τον ιδιωτικό τομέα,  σε ότι αφορά :

  • την ορολογία και το περιβάλλον ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και τις εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας, δικτύων και προτύπων στο εν λόγω περιβάλλον,
  • τη συγκέντρωση, απλούστευση και ανάλυση των δεδομένων των διαδικασιών διοικητικής γραμματειακής υποστήριξης ιδιωτικού τομέα σε μητρώο,
  • το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την τηλεργασία στην Ελλάδα,
  • την ανάλυση των διοικητικών και ψηφιακών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που απαιτούνται σε ψηφιακό περιβάλλον, για άσκηση ανοιχτής διοικητικής διαχείρισης των εν λόγω διαδικασιών υποστήριξης, από τους διαχειριστές γραμματείς, σε συνάρτηση με τα δεδομένα της ‘’ανοιχτής επιστήμης’’, των ‘’ανοιχτών δεδομένων ανοικτού μορφότυπου’’, της ‘’προσβασιμότητας σε ιστοτόπους’’ κ.ά.,
  • την ανάλυση των διαδικασιών σχετικά με την ‘’κυβερνοασφάλεια’’, τον έλεγχο και τη λογοδοσία.

Η Μελέτη περιέχει επίσης στα παραρτήματά της :

  • Αποσπάσματα κειμένων της ελληνικής νομοθεσίας και των κανονισμών, ανακοινώσεων, γνωμοδοτήσεων, νομοθετικών πράξεων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία διέπουν τα ως άνω θέματα σε περιβάλλον ψηφιακού μετασχηματισμού.
  • Βοηθήματα για δημιουργική γραφή επιχειρηματικών κειμένων και κωδικοποίηση των τύπων προσφωνήσεων και φιλοφρονήσεων σε κείμενα αλληλογραφίας προς αξιωματούχους της πολιτείας, εκκλησιαστικές, στρατιωτικές, δικαστικές αρχές και πρυτάνεις Α.Ε.Ι..
  • Βιβλιογραφία : Μελέτες, Έρευνες, Άρθρα.

Ένας άλλος σημαντικός λόγος για την εκπόνηση της προαναφερόμενης Μελέτης ήταν επίσης η ολοκλήρωση του σχήματος πιστοποίησης Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης με τα ως άνω νέα δεδομένα σε επίπεδο γνωστικό, ύλης για τηλεκπαίδευση και syllabus πιστοποίησης του νέου ρόλου των διαχειριστών γραμματέων, προκειμένου να αποκτήσουν τα ως άνω εφόδια και τις διοικητικές και ψηφιακές δεξιότητες/ικανότητες που απαιτούνται για την υποστήριξη των διαδικασιών διοικητικής γραμματειακής υποστήριξης στο σύγχρονο περιβάλλον ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων.

Εικόνα1.jpg

(*) Ο Ηλίας Δ. Τζαννής είναι σήμερα Επιχειρησιακός Ερευνητής & Συγγραφέας.

Διετέλεσε  συντονιστής της Ειδικής Ομάδας Έργου για την εκπόνηση του προτύπου ΕΛΟΤ 1437/2011 ‘’Γραμματεία Διοίκησης….’’, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Γραμματέων & Γραμματέων Βοηθών Διοίκησης της ACTA, Τεχνοβλαστού του Α. Π. Θ.  & Διευθυντικό Στέλεχος της ΕΤΕ.  

Είναι Πτυχιούχος Δημοσίας Διοίκησης (ΒΑ), Πολιτικών Επιστημών (ΒΑ), Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (MSc) του Παντείου Πανεπιστημίου, Πιστοποιημένος Τεχνολογίας Αυτοματισμών Γραφείου (ΑΣΗΣΙ), Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων & Αξιολογητής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από τον ΕΟΠΠΕΠ, Κάτοχος Άδειας Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Είναι παντρεμένος και έχει τέσσερα παιδιά.    

Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.